Poslednje izmene: 15. mart 2024.

Uslovi korišćenja

Dobrodošli na platformu 'Srbija Eko'. Pre nego što nastavite sa korišćenjem platforme, molimo vas da pročitate sledeće uslove korišćenja:

Opšte uredbe

Platforma 'Srbija Eko' (u daljem tekstu SE) jeste institucija koja je nosilac prava da kreira i/ili objavljuje sadržaj na registrovanim Internet prezentacijama (portalima). Korisnik Internet portala SE-a, korišćenjem istih bezuslovno pristaje na primenu Uslova korišćenja gde se smatra da je Korisnik sposoban da prihvati Uslove korišćenja i razume sve rizike u vezi sa korišćenjem plasiranog sadržaja.

Dostupnost

Pristup Internet portalima omogućen je svim osobama s odgovarajućom tehničkom (računarskom) opremom kao i Internet vezom, osim u određenim slučajevima kada su u pitanju tehničke ili ljudske greške kao i nedostupnost komunikacijskih veza, viša sila ili primena zakona, a u kojim slučajevima je SE prisiljena da privremeno ili duže ograniči način ili mogućnost pristupa Internet portalima pojedinim Korisnicima, grupi Korisnika ili svim Korisnicima.

Bezbednost podataka

Poslovanje je usklađeno i sa zahtevima zakona i propisima Republike Srbije koji regulišu ovu oblast, i zahtevima GDPR-a.

Rešavanje sporova

Svi eventualni sporovi u vezi s Uslovima korišćenja, uključujući i sporove za pitanje njegovog nastanka, sadržaja ili prestanka nastojaćemo da rešimo mirnim putem, a u slučaju da se ne postigne dogovor, Korisnik prihvata stvarnu nadležnost suda u Beogradu.

Izmene uslova korišćenja

Zadržavamo pravo na izmenu uslova korišćenja bez prethodne najave.